یک سیستم مدیریت محتوا (CMS) سامانه ای است که برای مدیریت محتوای یک وب سایت است. به طور معمول، یک سیستم مدیریت محتوا متشکل از دو عنصر: نرم افزار مدیریت...
سیستم های مدیریت محتوا یا Content Management System عبارتست از سیستمی که بتوان به وسیله آن سه عمل اصلی : ایجاد ، مدیریت و سطح بندی اطلاعات را انجام داد. سیستم...