مدیریت استراتژیک سعی براین دارد که مجموعه ای از دستاوردها و نتایج عملی و اجرایی خدمات و محصولات دهه اخیر در زمینه خدمات مدیریتی و برنامه  ریزی استراتژیک...
با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه...
مسئولیت مدیران پروژه های سازمانی این است که این اطمینان را حاصل کنند که تمامی پروژه های درونی سازمان مطابق انتظارات پیش برود . شرکت ها و سازمان های بزرگ...
Enterprise project managers are in charge of making sure all projects within an organization are meeting expectations. Large companies and organizations...
  پروژه هایی که به درستی اجرا نشوند می توانند محکوم به شکست باشند . مطالعات زیادی این ادعا را در صنایع و بخش های مختلف ثابت می کنند . به این دو مثال...
Projects that aren’t executed properly can be destined for failure. Numerous studies have backed this claim in a variety of industries and sectors. Consider...
در روش شناسی مدیریت پروژه ، با افزایش تقاضاها ، کارفرماها فعالانه به دنبال افرادی می گردند که بتواند تیم پروژه را راهبری کند و در یک چهارچوب زمانی تولیدات...
With project management methodology in increasing demand, employers are actively searching for individuals who can lead project teams and deliver quality...
مدیریت یکپارچه سازی پروژه یکی از اجزای مدیریت پروژه است که تمرکز آن بر روی فعالیت های فردی در حین اجرای یک فرایند می باشد . مدیران یکپارچه سازی پروژه برنامه...
Project integration management is a component of project management that focuses on the individual procedures during the execution of a process. Project...
عموماً همزمان با کاهش درصد پیشرفت پروژه  ها در مراحل پایانی و اختتامیه پروژه( مراحل قبل از پیش راه-اندازی و راه اندازی) ارسال رزومه ها، زمزمه های رفتن...
در این مقاله به بررسی تعریف عام و خاص پرو‍ژه پرداخته شده است. زیرا در زبا‌ن‌های گوناگون و حتی در سازمان‌های مختلف هر کشور در مورد واژه برنامه، ‌طرح، پروژه،...
Properly applied social media conventions can be a huge asset to project management organizations. Open collaboration and concentrating project information...
At the heart of every project lies a plan that drives the activities that result in the final outcome of the intended project or product initially envisioned...
پورتفولیوی پروژه مجموعه ای از پروژه ها و طرح ها است که به منظور تسهیل مدیریت موثر آنها و برآورد اهداف استراتژیک کسب و کار در کنار یکدیگر قرار گرفته اند....
در دهه‌های گذشته ودر کشورهای مختلف دنیا، پروژه‌های زیادی با مالکیت‌های گوناگون،‌حیطه زمانی متفاوت و با بکار بردن حجم‌های مختلفی از منابع مالی، اجرا شده...
کلید یک پروژه موفق در برنامه‎ریزی آن است. در واقع ایجاد یک برنامه مناسب، اولین رکنی است که پس از بر عهده گرفتن هر نوع پروژه بایستی انجام شود. اغلب اوقات...
سالیان متمادی برنامه های کاربردی مورد استفاده در سیستم‌های اطلاعاتی به صورت مجزا ارائه می شدند و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند. چنین نرم افزارهایی مورد...
مهندسی ارزش(Value Engineering)، تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای یک طرح، )از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا...
چکیده: SHRM، بهره وری در سازمانها را بهمراه دارد. مقاله حاضر مفهومی بوده و نگاهی اجمالی به اجرای SHRM  در ایران دارد. و عواملی را ارزیابی می کند که روی...
با توجه به رشد روزافزون بحرانهای طبیعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که ناشی از مسائل جوی و زیست محیطی یا چالشهای سیاسی دولتها و بحرانهای مالی جهانی می­باشد...
در اواخر دهه 80 گلدرات فیزیکدان یهودی، روشی برپایه اهداف و رویه های کار کارخانجات ارائه داد که فلسفه حاکم بر آن با نام تئوری محدودیتها (THEORY OF CONSTRAINTS=TOC)...
دوران کنونی، عصر دانش و ارتباطات است و آنچه بیشترین ارزش را پیدا نموده، دانش است. در همین راستا، مهم ترین دستاورد فنی بشر در آغاز قرن بیست و یکم را می...
امروزه فناوری اطلاعات در جهان تحت تحولات بسـیار شـگرفی قرار گرفته و رویکرد آن به خدمت گرایی و مشتری مداری تغییریافته است. از این رو، چنانچه زیرساخت ها،...
اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و دگرگونی اقتصادیمقدمه امروزه قدرتهای اقتصادی بزرگترین بخش زندگی ما را تحت سیطره خود دارند، مهمترین سؤالی که پیش می‌آید...
2 1