چکیده همه می دانیم آنچه که اندازه گیری می شود انجام میشود. با اینحال بسیاری  ازسازمانهای که مدیریت دانش را دنبال میکنند. فرایند برای اندازه گیری دارایی...
مدیریت استراتژیک سعی براین دارد که مجموعه ای از دستاوردها و نتایج عملی و اجرایی خدمات و محصولات دهه اخیر در زمینه خدمات مدیریتی و برنامه  ریزی استراتژیک...
در این مقاله، ابتدا به بررسی تعاریف کارآفرینی اجتماعی (SOCIAL ENTREPRENEURSHIP) از دیدگاه چندین نویسنده می پردازیم، سپس ویژگی های مربوط به کار آفرینان...
امروزه بسیاری از کشورهای جهان و همچنین اندیشمندان گفته شومپیتر مبنی بر کارآفرینی موتور توسعه را پذیرفته اند، و خط مشی گذاران سعی دارند که از این اهرم توانا...
منظوراز محیط کسب وکار،عوامل مؤثر برعملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند.در تعریفی دیگرگفته...
کارآفرینان‌ اجتماعی‌ افرادی‌ هستند که‌ از فرصتهای‌ پیش‌ آمده‌ به‌ خوبی‌ استفاده‌ کرده‌ و با ایجاد تغییراتی‌ چیزهای‌ جدیدی‌ را می‌آفرینند. کارآفرین‌ همیشه‌...
واقعیت این است که فرهنگ ملی و عوامل سیاسی تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد سازمانی را تعدیل می‌کنند و عوامل تعدیلگر شامل نوع سازمان و عوامل محیطی و نوع...
طرح کسب وکار در ساده ترین شکل خود نقشه راهی است برای کسب وکار شما که توصیف گر اهداف و جزئیاتی است که شامل نحوه دستیابی به این اهداف می شود. برنامه کسب...
در این تحقیق، پس از بازخوانی مؤلفه­های محیط نهادی کسب و کار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر ذهنی...
یکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد. در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را تجربه کرده است و هنوز...
در خصوص مفهوم " مدیر مدبر " قبل از هر چیز باید پرسش های اساسی زیر را مورد بحث و توجه قرار داد : نظام صاحب تدبیر یعنی چه ؟ آیا مدیران مدبر ، تنها محدود...
دلیل اینکه فقط معدودی از سازمانها دست به تدوین راهبردهای منابع انسانی زده اند ، چیست ؟ چرا شرکتهایی که در تدوین راهبردهای خود در سطوح بنگاه ، واحد کسب...
یکی از ویژگی‌های دوران معاصر، سرعت و شتابی است که زندگی و کار به خود گرفته است. براساس ویژگی‌های این دوره، حتی ادبیات، روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی نیز...
تغییر و تحولات مدیریتی در سطوح مختلف سازمان‌ها، از آنجا که یک دوره فترت کاری ایجاد می‌کند و با نوعی بی‌هنجاری یا بلاتکلیفی سازمانی همراه است، برخی تنش‌های...
درمقاله حاضر، ضمن بیان نمونه ای از طوفان ذهنی، که سبب کسب موفقیت در زمینه کوهنوردی شده است، ضمن ارائه پندهایی برای تجار، ارتباط مستقیم استعداد را با ژن...
این مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد کارکنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباط بین ارزیابی عملکرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف...
کسب و کارهای کوچک معمولاً با مشکلات زیادی روبه رو می‌شوند. برای مثال، شخصی که کار دو، سه یا چهار نفر را به تنهایی انجام می‌دهد، مسلم است که در کارش با...
  فعالیت های قراردادی در یک سازمان یک جنبه مهم در کسب و کار است . قرارداد نیاز به نظارت مناسب دارد تا از سودآوری و اجرای صحیح معاملات اطمینان حاصل شود...
An organization’s contract activity is an important business aspect. Contracts require proper oversight to ensure profitable operations and a smooth...
شرح وظایف و حقوق و دستمزد یک مدیر قرارداد برای دنبال کردن شغلی مانند مدیریت قرارداد ، افراد ابتدا باید پاسخگویی و مسئولیت پذیری که همراه با این نقش...
Job description and salary of a contract administrator By University Alliance     To pursue a career as a contract administrator, individuals should...
قرارداد ها اساسا تعهداتی است که توسط دو یا چند دسته ایجاد می شود تا یکسری توافقات از پیش تعیین شده را به انجام برسانند . توانایی جمعی برای اجرای قرارداد...
Contracts are essentially promises made by two or more parties to fulfill their part of a prearranged agreement. A society's ability to enforce contracts,...
 آیا فرایند مدیریت قراردادها دست کم گرفته شده است ؟  یک مدیریت قرارداد خوب می تواند هم برای کارفرما و هم برای پیمانکار این اطمینان خاطر را فراهم آورد...
Is The Contract Management Process Underrated? A good contract management process ensures that both the buying organization and the supplier fulfill all...
مدیران و صاحبان مشاغل باید در مدیریت کردن انعطاف پذیر باشند ، چرا که برای کارکنان مختلف راه های مختلف و سبک های مختلفی در مدیریت جواب می دهد . درحالی که...
Managers and business owners need to lead flexibly, because different employees respond to different styles of leadership in different ways. While some...
عموماً همزمان با کاهش درصد پیشرفت پروژه  ها در مراحل پایانی و اختتامیه پروژه( مراحل قبل از پیش راه-اندازی و راه اندازی) ارسال رزومه ها، زمزمه های رفتن...
  I hate meetings. I avoid them as much as possible. They bore me and all too often represent a colossal waste of time. I am not alone in my thinking...
تهیه و گردآوری : رضا محزون کارشناس مدیریت صنعتی با گرایش تولید و عملیات
1- مقدمه 
راه‌های مختلفی برای بیان درک ما از زمان وجود دارد. برای قرنها مردم از...
8 7 6 5 4 3 2 1