تاثیر سبک های مدیریت براساس عملکرد فردی

  • نام نویسنده
  • تاریخ
تاثیر سبک های مدیریت براساس عملکرد فردی

مدیران و صاحبان مشاغل باید در مدیریت کردن انعطاف پذیر باشند ، چرا که برای کارکنان مختلف راه های مختلف و سبک های مختلفی در مدیریت جواب می دهد . درحالی که بعضی از کارمندان به سادگی دلشان می خواهد کسی با آنها کاری نداشته باشد ، عده ای دیگر می خواهند  مدام ، سطح بالایی از بازخوردها و تشویق ها را دریافت کنند . درک تاثیر سبک مدیریت شما بر روی افراد مختلف نشانه ی شایستگی شما در مدیریت است .

 

متن زبان اصلی این مقاله

برای بعضی از کارمندان ، مدیریتی که بر روی اقتدارگرایی فراتر از خواسته ها و قوانین تاکید دارد ، موثر تر خواهد بود . کارمندانی که اگر به مشارکتشان در کارها اشاره شود و از آنها به شیوه های مثبت قدردانی شود ، قادر نخواهند بود به درخواست های شما برای رشد کردن جوابگو باشند . مذاکرات سازماندهی شده و کارگاه های آموزش مدیریت ، در شرکت شما به آنها کمک خواهد کرد تا از تاثیر سبک مدیریتی مثبت ، آگاه تر باشند . زمانی که مدیران بازخوردهای مثبت تری ارائه دهند و کارمندان هم با بهتر کارکردن پاسخ دهند ، نتیجه حاصل ، یک چرخه ی پایاپای در یک محیط کاری با تولید بهتر و مقدار بالاتر خواهد بود .

کارمندان خاصی هم هستند که در برابر مدیریت اقتدار گرایانه بهتر نتیجه می دهند . شناسایی کردن این افراد و مدیریت کردن آنها با شیوه های متفاوت ، یکی از مزایای بیشمار راه اندازی یک کمپانی کوچک است که در آن هر کارمندی را می شناسید . اگرچه مدیریت مستبدانه معمولا در بسیاری زمینه ها معکوس عمل می کند ، اما ممکن است برای برخی از کارمندان که مستعد به تمارض و کم کاری هستند کاملا ضروری و لازم باشد . تهدید به تنزل درجه معمولا خوشایند نیست اما بعضی مواقع اینگونه کارمندان در شرایطی که مطلوبشان نیست ، بهتر کار می کنند .

بهترین مدیران ، آنهایی هستند که معمولا چیزی را از کسی نمی خواهند مگر آنکه خودشان بخواهند آن کار را انجام دهند . مدیریت تمثیلی به کارکنان شما نشان می دهد که دقیقا چه چیزی از آنها می خواهید . و این یک راه مؤثر برای ساختن همبستگی و وفاداری در شرکت شماست . کارمندان خوب از تمثیل شما الهام خواهند گرفت و کارمندان بد از این شاکی خواهند بود که چرا به جای اینکه از آنها بخواهید کاری را انجام دهند ، شما خودتان آن را انجام داده اید .

تعداد بازدید : 240

ارسال نظر

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 3 و 4 =